Курсове 
Организация на хотелиерството
професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения за част от професия
професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ за част от професия
професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи за част от професия
професия Охранител, специалност Физическа охрана на обекти за част от професия
професия Охранител, специалност Лична охрана за част от професия
професия Охранител, специалност Банкова охрана и инкасова дейност за част от професия
професия Козметик, специалност Козметика за част от професия
професия Фризьор, специалност Фризиьорство за част от професия
професия Помощник-възпитател, специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца за част от професия
професия Сервитьор-барман, Обслужване на заведения в общественото хранене за част от професия
професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки за част от професия
професия Ресторантьор, специалност Кетеринг за част от професия
професия Ресторантьор, специалност Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения за част от професия
професия Администратор в хотелиерството, специалност Организация на обслужването в хотелиерството за част от професия
професия Хотелиер, специалност Организация в хотелиерството за част от професия