Курсове 
професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали хора, оказване на първа помощ и асистиране на лекаря в спешната помощ
професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения
II-ра група професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения
професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ
II-ра група, професия Парамедик, специалност Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ
професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи
II-ра група професия Здравен асистент, специалност Здравни грижи
професия Охранител, специалност Физическа охрана на обекти
професия Охранител, специалност Лична охрана
професия Охранител, специалност Банкова охрана и инкасова дейност
професия Козметик, специалност Козметика
професия Фризьор, специалност Фризиьорство
професия Помощник-възпитател, специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
професия Сервитьор-барман, Обслужване на заведения в общественото хранене
професия Готвач, специалност Производство на кулинарни изделия и напитки
професия Ресторантьор, специалност Кетеринг
професия Ресторантьор, специалност Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения
професия Администратор в хотелиерството, специалност Организация на обслужването в хотелиерството
професия Хотелиер, специалност Организация в хотелиерството